Exposé Premiera Roberta van Buurena – 07.10.2008

Premier Rządu Królewskiego Robert van Buuren wygłosił expose 7 października 2008 roku w Pałacu Parlamentu Królewskiego w Dreamopolis.


Wasza Królewska Mość!
Wasze Królewskie Wysokości!
Panowie Marszałkowie!
Panowie Senatorowie i Posłowie!
Wasze Ekscelencje, Ambasadorowie!
Dreamlandczycy!

Dzisiaj po raz kolejny Jego Królewska Mość powołał Premiera. Jest mi niezmiernie miło, iż zostałem nim ja, choć do ostatniej chwili opierałem się temu pomysłowi. Ostatnie tygodnie to był czas wielkiego oczekiwania na rozstrzygnięcie skarg wyborczych złożonych przez Prokuratora Generalnego. W zasadzie do ostatniej chwili nie było wiadome, czy sąd uzna ważność wyborów, czy jednak będzie koniecznym przeprowadzenie ich ponownie. Na szczęście stało się tak, że wybory zostały uznane za ważne. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy poszli do urn i oddali głos na swoich faworytów. W szczególności dziękuję za głosy oddane na Platformę Obywatelską Królestwa Dreamlandu.

Zdaję sobie sprawę, że czeka mnie dużo pracy i poświęcenia. Sądzę, że jestem na to gotowy i postaram się to udowodnić przez tą kadencję. Nie będę wiele obiecywał, gdyż wiem, iż czasami coś może zwyczajnie nie wypalić, niekoniecznie z winy osób, ale często z innych względów. Postanowiłem, iż wniosę o powołanie tylko trzech ministerstw. Uważam, że jest to ilość, która zupełnie wystarczy do sprawnego funkcjonowania administracji i poprowadzenia rządowych projektów. Nie jestem zdania, iż więcej osób zrobi o wiele więcej, gdyż często jest tak, że robią coś 2 – 3 osoby, a reszta jest tylko po to, bo musi. Teraz będzie inaczej – każdy z ministrów, a że nie będzie ich wiele, będzie mógł być łatwiej rozliczony z tego, co robi, co ma w planach i co już zrobił.

Zależy mi na tym, aby kontynuować albo wydawanie „TEKI” albo wprowadzić inny sposób informowania społeczeństwa o aktualnych pracach Rządu. Bardzo trafnym pomysłem były organizowane konferencje członków Rządu, co również zostanie wzięte pod uwagę (pod warunkiem, że Dreamlandczycy będą chcieli wziąć udział w takim spotkaniu).

Nie chcę się za nadto rozpisywać o planach poszczególnych ministerstw, ale choć ogólnie postaram się nakreślić ważne dla Rządu sprawy. Jak już wcześniej wspomniałem, w tym Rządzie będą tylko trzy ministerstwa – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kultury i Nauki oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie w dalszym ciągu kontynuowało obraną politykę zagraniczną. Przede wszystkim stawiamy na Organizację Polskich Mikronacji. Nie należy zapominać o Sojusznikach – Królestwie Scholandii i Królestwie Natanii. Chciałbym aby Sojusz, który niewątpliwie przechodzi mały kryzys, przetrwał i rozwijał się, choć to nie tylko od nas zależy. Chciałbym również wspomnieć o Mandragoracie Wandystanu. Uważam, iż warto jest prowadzić rozmowy z tym państwem, gdyż jest to dobrze prosperująca mikronacja i obiecujący partner do rozmów. Nie będziemy zamykać się na całkowicie nowe, dobrze zapowiadające się państwa, które dopiero rozpoczynają działalność na v-arenie międzynarodowej.

Ministerstwo Kultury i Nauki to przede wszystkim działalność promująca kulturę oraz zachęcająca do nauki na Uniwersytecie Królewskim w Dreamopolis oraz Szkole Głównej Królestwa. Nie może być tak, że Dreamlandczycy wyjeżdżają na studia za granicę. Mamy w końcu swój, bardzo dobry i na wysokim poziomie uniwersytet. Chcemy zaktywizować społeczność dreamlandzką na polu kulturalnym poprzez organizowanie okresowych konkursów, jednak czy to się uda, to zależy od Was. Bo kiedy nikt nie zgłasza się do udziału w takim przedsięwzięciu, to organizowanie kolejnych nie ma sensu, bo niby dla kogo?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miało tym razem bardzo wiele kompetencji i zadań do wykonania. Zajmie się sprawami dotyczącymi obywatelstwa, ale również obejmie kompetencje byłego Ministerstwa Finansów i Gospodarki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Uważam, że nie będzie to znaczące obciążenie dla ministra, gdyż sprawy dotyczące finansów, budżetu czy sprawiedliwości nie są bardzo absorbujące. Na pewno ministerstwo będzie kończyć sprawy z poprzedniej kadencji. Chodzi tutaj głównie o program „START” ale również chcemy ponowić konkurs na Dyrektora Mennicy Królewskiej. Promocja to głównie inicjatywa obywatelska, dlatego Rząd będzie przede wszystkim wspierać takie przedsięwzięcia inicjowane przez społeczność. Wiemy to z autopsji, że takie działania odnoszą najlepsze efekty.

To tyle o planach – więcej już niebawem zaprezentują Ministrowie. Zatem skład Rządu jest następujący:

  • Premier, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – dr jur. net. Robert markiz van Buuren;
  • Ministerstwo Kultury i Nauki – Paweł Erwin markiz de Archien – Liberi;
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Martin markiz van Buuren.

Drodzy Rodacy!

Proszę Was w imieniu swoim jak i całego Rządu o konstruktywną krytykę ale i pomysły i sugestie, które będą motorem do lepszej, pożyteczniejszej pracy! Liczę na Waszą pomoc i chęć zrobienia czegoś dla naszego wspólnego dobra.

Z poważaniem,

(-) dr jur. net. Robert markiz van Buuren
Premier Rządu Królewskiego