Exposé Premiera Krzysztofa Jazłowieckiego – 29.10.2008

Premier Rządu Królewskiego Krzysztof Jazłowiecki wygłosił swoje expose w dniu 29 października 2008 roku w Pałacu Parlamentu.


Wasza Królewska Mość!
Panie Marszałku Senatu!
Panie Marszałku Izby Poselskiej!
Państwo Senatorowie!
Panowie Posłowie!
Wasze Ekscelencje, Ambasadorowie!
Drodzy Rodacy!

Chciałbym moje wystąpienie rozpocząć od kilku słów prywatnych przemyśleń. Chciałbym podziękować za to, że Dreamlandczycy po raz kolejny, w dniach 2-8 lipca pokazali, że chcą i potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność za losy Królestwa. Po raz kolejny wybrali swoich przedstawicieli. Dziękuję w imieniu swoim, jak i rządu oraz wszystkich posłów za poparcie w wyborach.

Oto z woli Jego Królewskiej Mości Edwarda I Artura staję na czele nowego Rządu. Zdaję sobie sprawę, iż moi poprzednicy zapisali się złotymi zgłoskami w naszej historii. To sprawia, że jeszcze poważniej myślę o swoich nowych obowiązkach, by Was wszystkich nie zawieść. Ale sił dodaje mi pewne przysłowie: „Ten tylko mądry, kto cierpliwy”. Przez 5 miesięcy oczekiwania na Rząd musiałem, tak jak wszyscy Dreamlandczycy, zachować cierpliwość.

Nowy Rząd oparty na porozumieniu członków POKD, PSiP oraz SF. To nie koalicja, nie jest to bowiem zgoda o naturze politycznej, a porozumienia mające na celu dobro Królestwa. Porozumienie jest również otwarte na wszystkich Dreamlandczyków, bez względu na przynależność partyjną.

Pierwszym, moim zdaniem w naszych czasach najważniejszym resortem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ministerstwem pokieruje Wicepremier Paweł Erwin markiz de Archien-Liberi. Podczas tej Kadencji chcę, by Dreamland był aktywny na arenie międzynarodowej. Szczególną uwagę zwracam na Organizację Polskich Mikronacji, która zajmuje kluczowe miejsce, łącząc v-państwa. Nie zapomnimy również o naszych Sojusznikach – Królestwu Scholandii i Królestwu Natanii oraz, w moim przekonaniu, sojuszniku – Mandragoracie Wandystanu. Chcemy ponadto rozwijać stosunki z młodymi, prężnie rozwijającymi się mikronacjami. By usprawnić naszą politykę zagraniczną zreorganizujemy nasze ambasady.

Pamiętajmy jednak, iż zagranica to nie jedynie państwa wirtualne, lecz państwa realowe. Mówiłem o tym już wcześniej, podczas kampanii wyborczej. Zależy mi na tym, aby Dreamland był zauważany nie tylko w świecie wirtualnym, lecz również realnym. Będziemy próbowali kontaktować się z organizacjami i instytucjami polskimi. Tym projektem zajmę się osobiście.

Sprawy wewnętrzne również zajmują ważne miejsce w działaniu mojego Gabinetu. Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji pokieruję osobiście. Podczas tej Kadencji chcę wzmocnić wagę i rolę pracy oraz miejsca zamieszkania w naszym Królestwie. W tych trudnych chwilach polskiej mikronacyjności musimy dbać nowych mieszkańców i zapewniać im profesjonalnie zatrudnienie.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki obejmie baron Taheto. Człowiek, który zna się na naszej gospodarce. Będzie miał za zadanie nadać naszej gospodarce profesjonalny charakter. Dlatego we współpracy z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz szefem KSI stworzy Centralny System Działek. Jego roboczy skrót to QRT. Ów system wiąże się z Systemem Gospodarczym. Zdaję sobie sprawę, że na tej mównicy wiele razy padały obietnice wprowadzenia SG „Phoenix”. Ja tego nie zrobię. Taką obietnicę składa natomiast Pan Minister. Będzie jego głównym celem. Innym przedsięwzięciem będzie zwiększenie aktywności Centralnego Banku Dreamlandu, a także wprowadzenie ustawy o prawie bankowym.

Ministrem Kultury i Nauki będzie Cyric baron van den Sune-Buuren. Ministerstwo będzie miało dużo pracy, gdyż będzie brało udział w międzynarodowych przedsięwzięciach. Rodzimym przedsięwzięciem długoterminowym będzie ożywianie dreamlandzkiego życia kulturalnego i naukowego. Jednym ze środków będą stypendia naukowe oraz Fundusz stypendialny, wspominane podczas kampanii wyborczej. Zwiększymy też rolę Szkoły Głównej Królestwa, by nie ograniczała się jedynie do miejsca zaliczania egzaminów. W planach jest również otwarcie pisma, w którym artykuły zamieszczać będą zasłużeni i mający coś do powiedzenia Dreamlandczycy. Będą tam artykuły poświęcone wirtualiom naszego v-życia, a także informacje rządowe.

Pozostaje jeszcze promocja. W poprzednich Rządach powstawały różnorodne pomysły na promocję Królestwa. Pomysły te były niekiedy lepsze, niekiedy gorsze. Chcę by mój Gabinet połączył swoje siły z obywatelami, by ułatwić i polepszyć pracę na rzecz promowania Dreamlandu. Dlatego nie będę tworzył nowego oddzielnego ministerstwa. Nadzorować i koordynować naszą promocję będzie specjalna instytucja, złożona z doświadczonych i pomysłowych Dreamlandczyków, która będzie rozdzielała między chętnych i planowała promocyjne akcje. Akcje na szeroką skalę. Poprzez kontakt z forami i portalami internetowymi, poprzez zamieszczanie banerów promocyjnych oraz działanie w swoich środowiskach, wśród swoich znajomych. Mówi się: „W jedności siła”. Dlatego właśnie promocją zajmować się będzie każdy chętny mieszkaniec.

A więc razem kancelarią Premiera powstanie pięć ministerstw. Nie ma resortu sprawiedliwości ani tez promocji i informacji. Jak wiemy te ministerstwa się nie sprawdziły, toteż nie chcę tworzenia sztucznych stanowisk. Chcę, by mój następca mógł tworzyć kolejne ministerstwa. Będzie to dowód na to, że Dreamland tętni życiem i te resorty faktycznie są potrzebne.

Mój Gabinet to Gabinet ekspertów. Ministrów powołano nie ze względu  na przynależność partyjną, lecz ze względu na ich wykształcenie  oraz doświadczenie.

Wysokie Izby!
Dreamlandczycy!

Przedstawiłem pobieżnie plany poszczególnych ministerstw. Cały Rząd będzie dążył do jak najlepszego porozumienia z Wami, z mieszkańcami Dreamlandu. Będziemy liczyć na Waszą opinię w sprawach Was dotyczących. Poprzez takie działanie spróbujemy doprowadzić do „rozgrzania” dreamlandzkiego życia politycznego i społecznego. Naród stanie się liczącym się organem w naszej rodzimej polityce. Dowodem na to będą konsultacje społeczne, pierwsza już niedługo. Chcemy współpracy i pomocy. Kończąc przywołam słowa Norwida, choć to realowy poeta, jak wiemy patriotyzm przenika światy: „Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda.”

Zwracam się o udzielenie wotum zaufania Rządowi Królewskiemu. Dziękuję bardzo.

(-) dr Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
Premier Rządu Królewskiego