Exposé Premiera Pawła Erwina de Archien-Liberi – 21.08.2009

Premier Rządu Królewskiego Paweł Erwin de Archien-Liberi wygłosił expose w Pałacu Parlamentu w Dreamopolis w dniu 21 sierpnia 2009 roku.


Wasza Królewska Wysokość!
Wysoki Senacie!
Wysoka Izbo Poselska!
Szanowni Dreamlandczycy!

Jego Królewska Wysokość Robert markiz van Buuren powołał mnie na urząd Premiera Rządu Królewskiego. Nie ukrywam, że jest to sytuacja niezwykła i niecodzienna, gdyż moja kadencja potrwa zaledwie do początku września tego roku.

Wydawać by się mogło, że nie ma prostszego zadania niż przetrwać te dwa tygodnie nie robiąc nic. Ale nie takie zadanie przed Rządem stoi. Obejmując fotel Premiera obiecałem sobie, że przez cały okres mojego urzędowania dbał będę o interesy Królestwa. Brak może mi czasu na rozpoczynanie nowych projektów i wprowadzanie rewolucyjnych zmian – to stać będzie przed nowym Rządem. W mojej gestii leży oddanie przyszłemu Premierowi Królestwa w możliwie najlepszym stanie we wszystkich dziedzinach.

Dlatego też formując skład Rządu powołałem tych samych ministrów, którzy znajdowali się w rządzie Krzysztofa Jazłowieckiego. To osoby, które będą mogły skupić się na kontynuowaniu zadań wyznaczonych na początku kadencji poprzedniego Premiera.

Teki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Kultury i Nauki i Ministra Spraw Zagranicznych objąłem osobiście. Ministrem Spraw Zagranicznych byłem przez poprzednie dwie kadencje i mam zamiar doprowadzić swoje obowiązki do końca. Dwie pozostałe teki natomiast objąłem, gdyż zobowiązałem się przed ustępującym Premierem Krzysztofem Jazłowieckim, że przejmę jego obowiązki. W poprzednim Rządzie to właśnie Premier piastował funkcje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kultury i Nauki. Ministrem Finansów został po raz kolejny Etherard wicehrabia de Godwin. Na Ministra Gospodarki zdecydowałem się raz jeszcze powołać barona Taheto. Nie ukrywam, że Ministerstwu pod jego przewodnictwem nie udało się doprowadzić do końca projektu wprowadzania Systemu Gospodarczego, jednak jest on jedyną chyba w Królestwie osobą zdolną obecnie przeprowadzić ten projekt do końca i pokładam w nim nadzieję może nie wprowadzenia SG w tej kadencji (bo na to czasu nie ma), ale przynajmniej zabezpieczenia tego, co już udało się wypracować.

W dziedzinie spraw zagranicznych priorytetem będzie budowanie jeszcze lepszych stosunków z bliskimi Dreamlandowi państwami. Współpraca z państwami Trójprzymierza, Wandystanem i Wolną Republiką Morvan będzie tutaj kluczowa.

Sprawy finansowe udało się poprzedniemu Rządowi trzymać pod kontrolą, pisał już o tym poprzedni Premier. Skutecznie zwiększono wpływy do Skarbu Królestwa, zabezpieczając go przed utratą płynności finansowej. Minister Finansów będzie więc do końca kadencji stał na straży Skarbu, pilnując, by nie wydawano pieniędzy pochopnie.

Przed każdym Rządem, niezależnie od tego, czy jego kadencja trwa dwa tygodnie, czy dwa lata stoi nieustannie jedno zadanie – aktywność mieszkańców. Mam w zanadrzu kilka pomysłów na jej zwiększenie i promowanie Królestwa w świecie realnym, ale żeby nie rzucać słów na wiatr napiszę o nich szerzej, kiedy będę pewien czy dojdzie do ich realizacji – nie są one zależne tylko ode mnie.

Podsumowując, mam nadzieję, że czekają Królestwo dwa tygodnie spokoju, udane wybory przeprowadzone bez przeszkód i szczęśliwe przejęcie urzędu przez nowego Premiera. Tego sobie i Wam, Dreamlandczycy życzę.

/-/ Paweł Erwin diuk de Archien-Liberi
Premier Rządu Królewskiego