Exposé Premiera Etherarda de Godwina – 12.09.2009

Premier Rządu Królewskiego Etherard de Godwin wygłosił expose 12 września 2009 roku w Pałacu Parlamentu w Dreamopolis Królewskim.


Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość, Regencie!
Senatorowie!
Wysoka Izbo Poselska!
Szanowni Dreamlandczycy!

Rodacy, z chwilą powołania mnie na urząd Premiera Rządu Królewskiego w  naszym Królestwie odbyła się swoista zmiana pokoleniowa. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zaopiekowali się moją osobą i byli przy moich pierwszych krokach w v-świecie. To właśnie na takich ludziach spoczywa odpowiedzialność za wychowanie przyszłych pokoleń.

Jako członek Stronnictwa Federalnego w pełni identyfikuję się z jego programem. Decentralizacja Dreamlandu poprzez zmianę ustroju zaktywizuje mieszkańców prowincji. Postuluję za połączeniem obu Izb Parlamentu w Zgromadzenie Narodowe. W Zgromadzeniu Narodowym mieli by zasiadać Namiestnicy (lub ich reprezentanci), oraz Posłowie wybierani w lokalnych wyborach. Nowy jednoizbowy Parlament nie będzie już kadencyjny. Posłowie w Zgromadzeniu Narodowym będą się zmieniać nie przerywając pracy nowego Parlamentu. Premier zaś, będzie wybierany w osobnych wyborach. Zdając sobie sprawę z wagi i rewolucyjnego charakteru naszych propozycji. Rząd Królewski liczy na współpracę z Koroną oraz Senatorami. Uważam, że osiągnięcie porozumienia a także przedstawienie wypracowanego stanowiska społeczeństwu jest niezbędne. Najlepszym sposobem wypowiedzenia się obywateli będzie debata publiczna zakończona referendum.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych powierzyłem Diukowi Pawłowi de Archien-Liberi. Według mnie posiada on potrzebne doświadczenie i wiedzę niezbędną do pełnienia tej funkcji. Nasz Gabinet jest za rozwijaniem współpracy między takimi państwami jak: Mandragorat Wandystanu, Zjednoczone Królestwo Brugii, Nowal. A umożliwienie wymiany walutowej pomoże naszym mieszkańcom w wzajemnej interakcji. Skupimy się także na organizacjach międzynarodowych. Dostrzegamy potrzebę aktywnego działania Królestwa Dreamlandu w takich tworach jak: Liga Państw Secesjonistycznych, oraz Organizacja Polskich Mikronacji. Jesteśmy otwarci na dialog z każdym narodem chcącym budować z nami przyjacielskie stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu praw obydwóch stron. Potępiamy imperializm, Dreamland chce współpracy i przyjaźni.

Dreamland czekał na System Gospodarczy długie lata. W pełni popieram dążenie do jego wprowadzenia, jest to potrzebna innowacja, która wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych jest wstanie utworzyć życie gospodarcze w KD. Mam nadzieję, że stanie się to jeszcze za mojej kadencji. Zapoczątkowana reforma finansów przez poprzedniego Premiera, pana Krzysztofa hrabiego Jazłowieckiego, była dużym sukcesem. Należy kontynuować tą linie. Porzucenie formowania zbędnej ustawy budżetowej a także wzmocnienie rezerw federalnych będzie podstawą do następnych kroków. Chciałbym by w CBD wprowadzić możliwość tzw „przelewu powtarzalnego”. Ułatwi to bowiem pracę urzędom i firmą, a pracownicy będą dostawali należne im pieniądze na czas.

Jako kibic ubolewam nad wykluczeniem Królestwa Dreamlandu z rozgrywek międzynarodowych. Będę się starał o przywrócenia prawa gry naszej drużynie. MKiN będzie wspierać wszelakie inicjatywy kulturalne, jak i samemu organizować kulturalne życie Dreamlandu. W przyszłości zakładam także reformę systemu edukacji. Uniwersytet Królewski powinien działać prężnie i być ważnym ośrodkiem naukowym polskiego mikroświata. Natomiast egzaminy w Szkole Głównej, przybrać formę zautomatyzowanego testu bez udziału egzaminatora. Jestem przekonany że Biuro Pracy otwarte przez hrabiego Jazłowieckiego powinno być wzbogacone o ankietę, po rozwiązaniu której młody mieszkaniec dostanie wskazówki do kogo się wybrać po wymarzoną posadę. Niezbędnym jest też dodanie możliwości wysyłania powiadomień o odpowiedzeniu na ogłoszenie. Tak by zamieszczający je, nie musiał codziennie wchodzić na stronę by sprawdzić czy są chętni. Pragnę uruchomić instytucję „v-ojca”. Młody mieszkaniec jest w pierwszych dniach zaszokowany ilością informacji, które musi przyswoić. Nie stać nas na zostawianie ich samemu sobie. Dobrowolnie zgłaszający się obywatele chcący zostać „ojcami” nowego pokolenia będą opowiadać o meandrach naszego życia swoim „dzieciom”. Przybywa do nas wielu mieszkańców, lecz tak nie wielu zostaje. Jest to naszą odpowiedzią na kryzys aktywności.

Rząd Królewski czuje się zobowiązany do rzetelnego informowania społeczeństwa o swoich pracach. Dlatego postaram się regularnie wysyłać sprawozdania z ich przebiegu.

Mam nadzieję, że uda mi się przekonać Was do proponowanych reform. Są one według nas niezbędne do dalszego rozwoju państwa. Strach przed zmianami nie może doprowadzić nas do ich porzucenia, co w późniejszym okresie doprowadzi do stagnacji całego Królestwa. Wszystko zależy od nas samych.

Dreamlandczycy!!

Żadne nasze działania nie zastąpią Waszej pracy! Jeśli chcecie by nasze Królestwo tętniło życiem, musicie sami wprawić je w ruch! To co robimy ma na celu ułatwić Wam pracę, nie wykonać ją za Was.

Dziękuję wszystkim, którzy dali mi kredyt zaufania. Ja sam przyrzekam, że przez najbliższe miesiące będę pracował tak- by Was nie zawieść!

————————————-
(-) Etherard wicehrabia de Godwin