Exposé Premiera Pavla Svobody – 07.05.2011

Premier Rządu Królewskiego król senior Pavel Svoboda wygłosił exposé w Izbie Poselskiej XVII kadencji 7 maja 2011 roku.


Wasza Królewska Mość,
Wasze Królewskie Wysokości,
Szanowni Senatorowie,
Szanowni Posłowie,
Wasze Ekscelencje,
Szlachetni Goście,

Stanowisko Premiera Rządu Królewskiego, pierwszego powołanego po przyjęciu Konstytucji 1 lipca 2002 roku, było również jednym z pierwszych stanowisk w mojej politycznej karierze w Dreamlandzie. W sposób zupełnie dla mnie nieoczekiwany złożyło się tak, że będzie to również jeden z ostatnich pełnionych przeze mnie w Królestwie urzędów. Podobnie jak dziewięć lat temu, obejmuję tekę Ministra Finansów we własnym gabinecie. Na tym podobieństwa się jednak kończą, bo choć Premier Rządu jest ten sam, to Królestwo jest zupełnie inne. Inne są też wyzwania, jakie stają przed Rządem oraz inaczej patrzymy na to, jakiego rodzaju przyszłość czeka nasze Królestwo.

Ciężar kierowania Rządem podzieli ze mną arcyksiążę Ghardin, który jako Wicepremier przejmie kompetencje szefa Rządu podczas mojej nieobecności od drugiej połowy maja do początku lipca. Jego Arcyksiążęca Wysokość pokieruje również Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, którego szefem był już w kilku poprzednich rządach. Priorytetem jego resortu będzie przebudowa Szkoły Głównej Królestwa, dostosowanie formuły jej działania do obecnego stanu prawnego oraz treści publikowanych przez nią wykładów do bieżącej rzeczywistości.

Ministerstwem Spraw Zagranicznych pokieruje ponownie Jacques markiz de Brolle, który zajmie się bieżącym zarządzaniem dreamlandzkich kontaktów zewnętrznych. Mój gabinet nie ma ambicji podejmowania się żadnych spektakularnych nowych projektów na arenie międzynarodowej. Rząd prowadzić będzie spokojną politykę utrzymywania poprawnych relacji z wszystkimi sąsiadami i utrzymania aktywnej roli na forum Organizacji Polskich Mikronacji. W miarę możliwości spróbujemy przywrócić do działania dreamlandzki korpus dyplomatyczny.

Jak już wspomniałem, sam obejmuję tekę Ministra Finansów. Do priorytetów tego ministerstwa należeć będzie: rozpoczęcie wypłacania pensji urzędnikom administracji Królestwa, wprowadzenie w życie systemu kredytów dla nowych obywateli oraz, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, promocja korzystania z tzw. bankomatu przez prywatne przedsiębiorstwa.

Najważniejszym zadaniem Rządu będzie jednak dokończenie reformy prowincji i doprowadzenie do referendum w tej sprawie oraz wprowadzenie zmian w Konstytucji. Będzie to zwieńczenie polityki dwóch poprzednich gabinetów, toteż planowane zmiany są już znane opinii publicznej i nie wymagają bliższego przedstawiania.

Wysoka Izbo!
Panie Marszałku!

Na podstawie art. 39a ust. 1 Konstytucji Królestwa Dreamlandu zwracam się z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania.

(-) Pavel Svoboda, r.s.