Exposé Premiera Ghardina – 25.02.2011

Premier Rządu Królewskiego Ghardin wygłosił exposé w dniu 25 lutego 2011 roku przed Izbą Poselską XVI kadencji.


Wasza Królewska Mość,
Wasze Królewskie Wysokości,
Panowie Senatorowie,
Panowie Posłowie,
Wasze Ekscelencje,
Szlachetni Goście,
Przyjaciele,

Staję przed Państwem jako nowy Premier Rządu JKM – nie jest to jednak nowy Rząd, nowe otwarcie. Naszym zamiarem jest konsekwentna realizacja programu, które rozpoczęliśmy wraz z początkiem XVI kadencji Izby Poselskiej. Pozostał nam miesiąc – to najwyższa pora, by zacząć finalizować trwające projekty i działania, by przełożyć wyczerpujące dyskusje i burze mózgów na rezultaty. Będzie to więc miesiąc pragmatyczny, miesiąc zakasania rękawów, miesiąc bez sążnistych przemówień – a z projektami nowelizacji, naręczami kodu, megabajtami grafiki piętrzącymi się na biurkach.

Podstawową – i budzącą największe kontrowersje – sprawą jest projekt połączenia prowincji Królestwa. Rząd JKM nie zamierza połączyć prowincji siłą – nie ma też takiej możliwości. Jedyną dopuszczalną drogą przyjęcia tak istotnej reformy jest podjęcie decyzji bezpośrednio przez Naród – poprzez referendum. Jako Premier osobiście przeprowadzę konsultacje z Namiestnikami wszystkich prowincji, by możliwie najlepiej zaplanować docelowy kształt połączonych prowincji, oszacować stan infrastruktury, określić niezbędne nakłady pracy. Równolegle Minister ds. reformy ustrojowejJKW Edward Krieg przygotowuje ostateczne projekty aktów nowelizujących – ustaw konstytucyjnych i federalnych, które stanowić będą przedmiot referendalnej decyzji Narodu.

Równie ważne dla wydobycia Królestwa z kryzysu będzie przygotowanie stron i systemów Dreamlandu do zmian wprowadzanych pakietem ustaw o obywatelstwie, przyjętym już przez Izbę Poselską i debatowanym obecnie przez Senat Królestwa. To duże zmiany – przede wszystkim faktyczna rezygnacja z podziału na dwie „rangi” Dreamlandczyków: mieszkańców i obywateli. To wprowadzenie automatycznej, ciągłej weryfikacji aktywności obywateli i usuwania martwych dusz. To wprowadzenie obowiązku udziału w wyborach do Izby Poselskiej. To likwidacja Szkoły Głównej Królestwa w obecnej formie i jej transformacja w przystępny, czytelny i atrakcyjny tutorial, który łatwo i ciekawie wprowadzi współczesnego internautę w podstawy życia w Królestwie. To również kilka drobniejszych, lecz równie istotnych usprawnień i zmian. To wreszcie bardzo duże zadanie stojące przed Rządem – przygotowania skryptów, stron, zapewnienia płynnego i bezawaryjnego wejścia zmian w życie. Większością tych zadań zajmę się osobiście jako Minister Spraw Wewnętrznych – wspomogą mnie w tym w zasadzie wszyscy pozostali ministrowie.

Resortem Spraw Zagranicznych nadal kierował będzie Jacques markiz de Brolle – mam do markiza pełne zaufanie w powierzonych mu zadaniach. Założenia polityki zagranicznej Królestwa kontynuować będą dotychczasową linię. Jednocześnie przekonany jestem, że przenikliwość i doświadczenie Ministra nadal przekładać się będzie na uważną rejestrację wydarzeń, krytyczne spojrzenie na ich faktyczne konsekwencje, wreszcie – adekwatne reakcje dyplomacji Dreamlandu. Wierzę, że świeżo uruchomiony serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostarczał nam będzie aktualnej informacji.

Minister Finansów i Gospodarki Bartosz baron Lenczowski zajmie się przede wszystkim dalszym porządkowaniem sytuacji Królestwa w tym zakresie. W pierwszej kolejności chcemy zbadać możliwości wdrożenia bankomatu CBD, dając w ten sposób istotne narzędzie dla oddolnych inicjatyw gospodarczych Dreamlandczyków. W dalszej perspektywie chcielibyśmy zbadać obecne przepisy regulujące sprawy przedsiębiorstw i ich rejestru, a następnie poddać je gruntownej nowelizacji. Obecne trudności choćby w likwidacji dziesiątek od dawna nieaktywnych podmiotów gospodarczych wskazują na skalę problemu. Jakkolwiek – nie jest to priorytet wśród prac Rządu, możliwe więc, że pałeczkę przejmą tu już nasi następcy.

Minister Kultury i Nauki Paweł Erwin diuk de Archien-Liberi ma za zadanie zbadać przygasły ostatnimi czasy pejzaż kulturalny Królestwa, sprawdzić możliwości reanimacji. Chcemy znaleźć rozwiązania, które pozwoliłyby na czynne uczestnictwo w kulturze Dreamlandczykom bez przygotowania w zakresie tworzenia stron czy skryptów – a ich wprowadzenie w sposób systemowy nie przerośnie naszych skromnych możliwosci. Ze smutkiem przyznać muszę, że to również nie jest priorytet – jakkolwiek wierzę, że Złoty Wiek dreamlandzkiej kultury ma szansę jeszcze powrócić.

Wreszcie świeża głowa w rządowym zespole – Gregory baron de Corylus obejmie urząd Ministra Informacji. Planowane działania Ministerstwa podążać będą dwutorowo. Z jednej strony – sprawy bieżące, czyli przede wszystkim zadbanie o dalszy rozwój głównej strony Królestwa oraz o dobrą komunikację miedzy administracją a Dreamlandczykami. Z drugiej strony – przyszłość, czyli przygotowanie podwalin pod kampanię promocyjną Królestwa. Stoimy na stanowisku, że silna promocja Królestwa będzie mieć sens dopiero po przeprowadzeniu większości powyższych zmian – Dreamland ma o wiele większy problem z zainteresowaniem i zatrzymaniem nowoprzybyłych, niż z samym ich przyciągnięciem. Dlatego kampania nie rozpocznie się jeszcze w tej kadencji. Chcemy jednak pozostawić naszym następcom konkretne materiały – plakaty, ulotki, bannery, buttony, artykuły – jak również spójny plan ich wykorzystania.

To w generalnym ujęciu najważniejsze plany Rządu JKM pod moim przywództwem. Proszę – o wyrozumiałość, cierpliwość i trzymanie kciuków za powodzenie naszych działań, a w dalszym planie – za dźwignięcie się Królestwa z kryzysu. Zachęcam zaś – do włączenia się w odbudowę świetności Dreamlandu. Wszystkie ręce na pokład!

Wysoka Izbo!
Panie Marszałku!

Na podstawie art. 39a ust. 1 Konstytucji Królestwa Dreamlandu zwracam się do Wysokiej Izby o udzielenie wotum zaufania.

(-) ax. Ghardin, OCO