Exposé Premiera Daniela von Witta – 29.04.2016

Premier Rządu Królewskiego Daniel książę von Witt wygłosił exposé 29 kwietnia 2016 r. w Pałacu Parlamentu Królewskiego w Dreamopolis.


Wasza Królewska Mość,
Lordowie,
Rodacy,

Chyba wszyscy z Was zauważyli, że na przekór stanu faktycznego struktur państwowych Królestwo ma się dobrze. Posiada bowiem najcenniejszy zasób, a tym samym wielki potencjał, który jest w stanie wykrzesać po prostu wszystko. To aktywne społeczeństwo, które każdy z Was tworzy i które mimo realnego braku władz poza Jego Królewską Mością było w stanie również dzięki niemu powołać ten Parlament, przed którym dzisiaj stoję, i ten Rząd, który stoi za mną. To Wy jesteście największym skarbem Królestwa i to na obywatelach, ich dobrostanie, przyszłości i dobrej zabawie powinno nam wszystkim tu zgromadzonym najbardziej zależeć.

Rząd Królewski wydaje się Wam jednak nieco niepotrzebny, gdyż radziliście sobie dotąd bez niego: samoorganizowaliście się, realizujecie swoje pasje i pomysły, czujecie się swobodnie. I to słuszny model: władza nie powinna się Wam narzucać, a pomagać! Tym też w szczególności zajmie się mój Gabinet. Jego skład poznaliście 2 dni temu. Dla niektórych wydaje się nieco surrealistyczny, jednak spójrzcie na to inaczej: on jest dokładnym odbiciem Was samych. Tworzą go młodzi i stara gwardia, prawica i lewica. Jego Królewska Wysokość Marcin Mikołaj, Auksencjusz Butodziej, Torkan Ingawaar i ja będziemy realizować program, który poznaliście podczas mojej kampanii wyborczej: Sprawne państwo – Obywatele – Polityka zagraniczna – Kooperacja. Oprócz tych czterech priorytetów powstały też cztery ministerstwa, które zajmą się wdrażaniem opisanych w nich zadaniach.

Jego Królewska Wysokość Marcin Mikołaj jako Minister Sprawiedliwości zajmie się poprawą sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także udzielał będzie wsparcia prawnego wszystkim członkom Rządu podczas implementacji aktów prawnych wychodzących z Gabinetu. Głównym jego celem będzie odbudowa systemu, który zapewni obywatelom bezpieczeństwo i umożliwi dochodzenie swych praw przed odpowiednimi organami wymiaru sprawiedliwości. Minister zadba o wprowadzenie kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń w miejsce uchylanej ustawy o forum, a także zreformuje prokuraturę w ten sposób, by każdy obywatel mógł występować w roli oskarżyciela. Wprowadzone zostaną również opłaty sądowe.

Auksencjusz Butodziej obejmując Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miał najwięcej pracy. Tytułem uzupełnienia spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości, w czym będzie uczestniczył również MSWiA nowy szef tego resortu zajmie się ustanowieniem Żandarmerii Królewskiej. Wrócimy więc w ten sposób do niezrealizowanego programu żandarmerii z 2014 roku jako sił porządkowych i moderacyjnych miejsc publicznych Królestwa, co wypełni próżnię po zlikwidowanym i martwym urzędzie Moderatora Głównego forum. Forum ulegnie niewielkiemu przeobrażeniu. Minister przeglądnie jego działy i dokona odpowiednich zmian poprawiających poruszanie się i dostęp do niezbędnych informacji. W kwestiach informatycznych Pan Butodziej będzie tworzył obiecane w kampanii Centrum Rządowe, tutorial opisowo-interaktywny. Bardzo wiele energii Pan Minister poświęci na sprawy edukacji i wsparcia szkolnictwa wyższego w Królestwie. Współpracę na tym polu nawiązano już z Uniwersytetem Królewskim. Uwadze Ministra nie umkną również sprawy finansowe i gospodarcze. Obieg pieniądza w sektorze publicznym zostanie wznowiony i będzie dotyczył przede wszystkim pensji urzędniczych, być może również finansowania inicjatyw oddolnych oraz zamówień publicznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czuwać będzie także nad programami fiskalnymi, w tym nad wprowadzaniem opłat i ewentualnych podatków. Najważniejszym jednak zadaniem resortu będzie udział w stworzeniu nowego prawa o obywatelstwie i stałym pobycie, kluczowych spraw prawa cywilnego (rody, małżeństwa, spadki) oraz ich wdrożenie.

Sprawy promocji i rozrywki przypadły mi osobiście. Polityka promocyjna jest chyba najbardziej zaniedbana. Mam pomysł dokąd pójść, z jakim przekazem i kogo szukać, aby do Królestwa przychodziło więcej ludzi i chciało się u nas osiedlać na stałe. Jedynym elementem promocji, który będzie realizowany w Mikroświecie, to będą zadania związane z public relations. Centrum Rządowe wejdzie na Planetę Mikronacje, powstanie w końcu Biały Wywiad, o czym powiem więcej za moment, przynajmniej raz w miesiącu będą organizowane konferencje rządowe z udziałem narracyjnego profiluKancelarii Premiera, zaś Rząd i jego agendy otrzymają system identyfikacji wizualnej. Właściwa promocja wyjdzie jednak poza Mikroświat – w otchłań sieci i głównych jej mediów interaktywnych i społecznościowych. Tam są nasi nowi obywatele i jest ich całe mnóstwo. Ministerstwo ich jedynie zaprosi do nas. Gdy chodzi zaś o dział rozrywki: będą głównie okazjonalne konkursy, plebiscyty oraz widowiska.

Polityką zagraniczną zajmę się wspólnie z Jego Królewską Mością i Torkanem Ingawaarem, który stał się już najbardziej rozpoznawalną twarzą tego Rządu. Ta jej część, która należy do właściwości mojego Gabinetu będzie poświęcona zmontowaniu nowej koalicji monarchii w ramach zrestaurowanej Wspólnoty Korony Ebruzów. Razem z Ministrem będziemy szukać do niej partnerów wśród państw małych i średnich, które dostrzegają, że działanie w pojedynkę może być trudne i nie przynosić żadnych trwałych owoców. Nowa WKE musi więc dać jej uczestnikom solidne wsparcie polityczne, a koalicjanci dzięki solidarności i szybkości reagowania posiadać siłę zdolną stawić czoła wszelkim międzynarodowym zagrożeniom. Organizacja będzie miała stać się wzorcem wysokich standardów dyplomacji i integracji: bez uciekania się do przemocy i agresji, bez ingerowania w wewnętrzne sprawy suwerennych państw, bez potępiania ognisk rodzenia się nowych państwowości. Organy Wspólnoty mają stać się miejscem żywej debaty, kooperacji jak i konkurencji państw WKE, a Konsul ważnym i znaczącym politykiem w Mikroświecie, realizującym interesy całego ugrupowania koalicjantów. Minister będzie dbał również o dobre stosunki z Mandragoratem Wandystanu i Republiką Bialeńską, ważnymi dla Królestwa państwami Mikroświata. Królestwo przeciwstawiać się będzie agresji w stosunkach międzynarodowych, przypominając hańbiący przykład Awary Południowej. Nie będziemy się na to zgadzać, dlatego Awara Południowa odżyje w Królestwie jako symbol umiłowania pokoju i sprzeciwu wobec imperializmów. Jednoznaczną i stanowczą politykę obierzemy również wobec państw hańbiących mikronacje kloningiem. Nie można współpracować z nieuczciwymi partnerami. Nie można też oszukiwać siebie i innych na temat sytuacji wewnętrznej poszczególnych państw dotkniętych kloningiem. Zamiast tego należy wziąć się za promocję z prawdziwego zdarzenia i nie organizować ciągłych konferencji o kryzysie aktywności, na który jedynym lekarstwem okazują się klony. Mikroświat weźmie jeszcze nie jeden raz przykład z Królestwa Dreamlandu, gdyż liczą się dla nas standardy. Tych dochowamy szczególnie w naszej dyplomacji. Na koniec pragnę jeszcze wspomnieć, że odnowimy pomysł Białego Wywiadu, a Królestwo roześle na wszystkie kontynenty swych ambasadorów – informacja o tym co robimy, co robić będzie nowe WKE oraz o naszych wartościach będzie docierać wszędzie, zaś do kraju spływać mają informacje o wydarzeniach z całego świata. Ostatnim punktem programu w polityce zagranicznej, który będzie mi leżał na sercu będzie Dreamlandia – szczegółowo na ten temat wypowiem się jednak przy innej okazji.

Z wielką ochotą mógłbym mówić więcej o poszczególnych punktach naszego planu, jednak będą na to jeszcze okazje, a poszczególni Ministrowie chętnie opowiedzą o swych zamierzeniach, odpowiadając tutaj w Parlamencie jak i poza jego murami na wszelkie nurtujące Was pytania.

Dziękuję za uwagę.

Premier Rządu Królewskiego