KKP 1/I/2016: Powołanie Ministrów

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego zawiadamia, iż Jego Ekscelencja Premier Daniel diuk von Witt powoła i przedstawi skład Rządu Królewskiego w dniu dzisiejszym. W godzinach wieczornych należy spodziewać się krótkiej konferencji z udziałem członków nowego Gabinetu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wygłoszenie przez Premiera exposé planowane jest na 28 kwietnia br., tj. w czwartek, w godzinach popołudniowych.