Exposé Premiera Auksencjusza Butodzieja-Witta – 07.01.2017

Premier Rządu Królewskiego Auksencjusz markiz Butodziej-Witt wygłosił exposé 7 stycznia 2017 r. w Pałacu Parlamentu Królewskiego w Dreamopolis.


Obrazek

Wasza Królewska Mość,
Drodzy Parlamentarzyści,
Obywatele,
Goście i Sympatycy Królestwa Dreamlandu,

na początku mojego wystąpienia chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zagłosowali na mnie i tym, którzy mieli duży udział w mojej kampanii wyborczej i zachęcali do zaufania właśnie mojej osobie. Aktywność w naszym Królestwie utrzymuje się na stabilnym poziomie, a jest to wynikiem zarówno pracy augustianów jak i komunistów. Niemniej jednak wygrałem, zostałem Premierem i za moment określę plan działania mojego Rządu na nadchodzące cztery intensywne miesiące.

„Ten co ma mleko pod nosem stawia na młodzież” – tak w skrócie można wyrazić się o składzie powołanego przeze mnie trzeciego stycznia, Rządu Królewskiego. Większość ministrów pochodzi z rocznika 2016-tego, co moim zdaniem jest ewenementem na przestrzeni kilku ostatnich lat! Mój wybór młodych osób nie powinien jednak dziwić – starsi obywatele mają inne obowiązki, często sprowadzają swoją rolę do nadzoru informatycznego i obserwowania wydarzeń. To My młodzi tworzymy wirtualną rzeczywistość i jesteśmy odpowiedzialni za teraźniejszość i przyszłość Dreamlandu.

Skład Rządu zapewne jest wszystkim znany, ale pozwolę sobie wymienić poszczególnych ministrów i ich zadania, które wynikać będą z programu wyborczego ogłoszonego przeze mnie podczas kampanii. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji został poprzedni Premier – JXM Daniel arcyksiążę von Witt, który będzie zajmował się (wspólnie ze mną, KSI i JKM) ważną sprawą informatyzacji Królestwa. W resorcie Spraw Zagranicznych znany z poprzedniego gabinetu wybrany przeze mnie został JE baron Christian von Kluck. Ministrem Kultury, który zajmie się też promocją Dreamlandu jest JE David de Korsei, a jego pomocnikiem jako wiceminister – JE sir Leszek van der Fryssau. JE Oskar ben Grozny opiekować się będzie Ministerstwem Rozrywki. Łącznie te trzy osoby odpowiadać będą za rozrywkę, kulturę, promocję i dobre imię naszego Królestwa. Dodatkowo powołałem Ministra Obrony Narodowej – JE barona Markocjusza van Kollera, znanego ze sprawowania obowiązków jako Minister Spraw Wewnętrznych w poprzedniej kadencji. Nauką i pobudzaniem aktywności na UKD trudnił się będzie JE Gaston de Senancour jako Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ja sam objąłem Ministerstwo Edukacji i odpowiedzialny będę m.in. za dalszy rozwój tutoriala i Gimnazjum Królewskiego. Dokładne opisy zadań Ministrów przedstawione zostaną za chwilę.

Systemy na stronie głównej jak i sama strona są stare i nie działają prawidłowo. Czas to zmienić. Zadbamy przede wszystkim o nową stronę główną, która powinna być naszą wizytówką – kto wie może to właśnie pierwsze wrażenie potencjalnych mikronautów skutkuje nielicznymi rejestracjami, a potem rozpoczynaniami v-życia na forum? Nowoczesny wygląd przyszłej strony na pewno ułatwi zachęcenie i skupienie uwagi potencjalnych użytkowników. Szczegóły przebudowy systemów informatycznych zostaną omówione w drodze konsultacji społecznych z zainteresowanymi informatykami z Dreamlandu i innych państw mikronacyjnych. Przeprowadzona zostanie dogłębna analiza potrzeb Królestwa. Oprócz przebudowy systemów ważna jest też archiwizacja dawnych stron i przywrócenie do życia tych, które nie są aktywne od czasów przenosin na nowy serwer za panowania JKW Marcina Mikołaja.

Dbałość o młodych obywateli będzie doktryną mojego Rządu. Aklimatyzacja i dobry start dla młodzieży – to zdanie będzie bardzo istotne podczas już trwającej kadencji. Podstawowe informacje zawarte w tutorialu i ich rozszerzona wersja w Gimnazjum Królewskim ułatwią zapoznanie się mikronautów z aspektami życia w Dreamlandzie. „Młoda Gwardia” otoczona zostanie opieką, ale ta opieka nie będzie obejmowała zbytniego wtrącania się w pomysły i innowacje młodych. Wartościowa aktywność będzie nagradzana na wiele sposobów m.in. poprzez Fundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych, który będzie miał za zadanie dawać impulsy do rozpoczynania biznesów przez nowych obywateli dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu. Okres przed 2015 r. był tym czasem, gdzie młodzież nie znajdowała punktu zaczepienia i podcinano jej skrzydła. Wraz z moją pierwszą kadencją jako MSWiA zaczęło się to zmieniać i dziś procentuje. Tak samo ja jestem i będę otwarty na propozycje, sugestie i uwagi każdego z członków gabinetu.

Ważną sprawą jest też odbudowa narracji militarnej. Mamy kilku sympatyków mikronacyjnej wojskowości, a w Dreamlandzie do tej pory nie mieliśmy organizacji zrzeszającej osoby zainteresowane militariami. Dawniej działała Armia Królewska, a dziś jej rolę przejąć ma utworzony niedawno Korpus Ochrony Pogranicza „Wojak”, nad którym pieczę sprawuje Minister Obrony Narodowej. Zajmie się on szkoleniami, ćwiczeniami wojskowymi i nagrodami za działania bojowe. Wszystkie te osiągnięcia będą oczywiście ciekawe i satysfakcjonujące dla młodych żołnierzy. Przyjmuję za dobrą monetę to, iż nie będą się oni nudzić.

Ze spraw dotyczących sprawiedliwości nie będzie większych nowości oprócz utworzenia „Punktu Pomocy Prawnej”, który służył będzie do sprawnych odpowiedzi na pytania dotyczących prawodawstwa, z racji tego, że znalezienie odpowiedniego dokumentu w Bazie Prawnej czasem może być kłopotliwe, a rady będą udzielane czy to przez sędziów, czy przez członków Rządu Królewskiego.

Jesteśmy świadkami kulejącej polityki edukacji na stopniu wyższym w całym mikroświecie. Poprzez wspomniane przeze mnie w programie konferencje naukowe chociaż w pewnym stopniu postaramy się przywołać blask dawnych dni i odnowić życie uniwersyteckie. Planujemy audyty ogólnodreamlandzkie o stosunkach międzynarodowych Dreamlandu z innymi państwami i roli polityki zagranicznej w kształtowaniu mikronacyjnej narracji. Oprócz tego nasuwa się wiele innych tematów jak trolling i kloning. Czy mamy szansę przetrwać do 2020 roku i w jakiej formie? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć i obrać właściwą drogę ku przyszłości.

Aktywność mediów jest względnie stała i zadowalająca, ale brakuje aktywności stricte w sztuce (literatura, malarstwo, grafika itd.) Minister i Wiceminister Kultury zadbają o aktywizację takich instytucji kulturalnych jak Biblioteka św. Róży, czy Galeria Królewska. Zajmą się oni też organizacją licznych konkursów literackich i graficznych po to, aby zasoby tych instytucji stale się powiększały. Ich rolę uzupełni Minister Rozrywki, który zapewniał będzie szeroko pojętą rozrywkę – w oczywiście przyzwoity sposób.

W polityce zagranicznej doszedłem do wniosku, że „Wielka Trójka” może budzić w mniejszych państwach poczucie wykluczenia, a nie jest ono wskazane kiedy w pewien sposób chce się odbudować politykę zagraniczną. W niedługim czasie planuję odwiedziny w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Skarlandzie, Francji i Nawarrze, Suderlandzie, Surmenii, Wandystanie, Kugarii i Garapenii. Oczywiście nie zapominam o Sarmacji i Bialenii, ale tu szczegóły muszę omówić z MSZ i z JKM. Planuję też organizację Białego Wywiadu, czyli informatora „na bieżąco”, gdzie ambasador, czy ktokolwiek zainteresowany sprawami zagranicznymi przedstawiał będzie skrót wydarzeń z innych v-państw.

Żywię głęboką nadzieję, że wspólnie z Ministrami i Wami – obywatelami (w każdym wieku) uda się dokończyć przemianę i unowocześnianie Dreamlandu, tak jak chciał i nadal chce Jego Królewska Mość Edward II, jak i my wszyscy.

ObrazekPremier Rządu Królewskiego