Raport z prac Rządu Królewskiego (3-17 grudzień 2017)

Towarzysze,

Zgodnie z zapowiedzią co do sprawozdawczości prezentujemy dwutygodniowy raport z prac Rządu Królewskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 1. Prace legislacyjne nad projektem ustawy o dyplomacji (100%, przedstawienie PK 20.12.2017)
 2. Bieżaca praca w Komitecie Spraw Zagranicznych.
 3. Przygotowanie i przedstawienie w Komitecie Spraw Zagranicznych planu działania ws. Awary (100%)
 4. Prace związane z negocjacjami nt. zbliżenia z Mandragoratem Wandystanu (100%)
 5. Bieżące kontakty z państwami obcymi – m.in. Rotrią, Austro-Węgrami.

Sprawy realizowane/współrealizowane przez Wiceministra: 1, 2, 5

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 1. Prace legislacyjne nad ustawą o funkcjonowaniu formacji zbrojnych (20%)
 2. Prace przygotowawcze w sprawie ew. projektu nowelizacji ustawy o Forum.
 3. Reorganizacja instytucji podległych Rządowi: zmiany kadrowe w Bibliotece Św. Róży, likwidacja Gimnazjum, przesunięcia między resortami, aktualizacja rejestru CRIP (95%)
 4. Bieżące zadania resortu (uzupełnianie Bazy Prawnej, Prokuratura, wypłata wynagrodzeń)

Sprawy realizowane/współrealizowane przez Wiceministra: 1, 2, 3, 4

Ministerstwo Kultury
Ograniczona obecnośc zgłoszona przez Ministra Ipanienkę w okresie 11-25.12

 1. Aktualizacja i poprawki strony Tutoriala (100%)
 2. Praca nad projektem Dreamlandzkiej Agencji Radiowej (50%)