Raport z prac Rządu Królewskiego (17.12.2017-7.01.2018)

Towarzysze,

Prezentujemy kolejny raport z prac Rządu Królewskiego. Z uwagi na nieco spokojniejszy okres świąteczny i noworoczny raport obejmuje wyjątkowo trzy tygodnie – od 17 grudnia do 7 stycznia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 1. Bieżaca praca w Komitecie Spraw Zagranicznych;
 2. Kontynuacja rozmów z Mandragoratem Wandystanu nt. zacieśnienia stosunków;
 3. Bieżące kontakty z państwami obcymi – m.in. RON, Leblandia.

Sprawy realizowane/współrealizowane przez Wiceministra: 1, 3

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 1. Prace legislacyjne nad ustawą o referendach;
 2. Prace legislacyjne nad ustawą o funkcjonowaniu formacji zbrojnych;
 3. Prace legislacyjne nad aktem prawnym ws. funduszu gospodarczego;
 4. Prace przygotowawcze w sprawie ew. projektu nowelizacji ustawy o Forum;
 5. Zakończenie reorganizacji instytucji podległych Rządowi;
 6. Bieżące zadania resortu (uzupełnianie Bazy Prawnej, wypłata wynagrodzeń).

Sprawy realizowane/współrealizowane przez Wiceministra: 2, 3, 4, 5

Ministerstwo Kultury

 1. Ograniczona obecność zgłoszona przez Ministra Ipanienkę w okresie 17-25.12;
 2. Praca nad projektem Dreamlandzkiej Agencji Radiowej – otwarcie strony, audycja testowa, przygotowania do pierwszej audycji);
 3. Prace przygotowawcze do odnowienia przejętych instytucji (Uniwersytet Królewski, Biblioteka św. Róży).