Raport z prac Rządu Królewskiego (7-21.01.2018)

Towarzysze,

Prezentujemy kolejny raport z prac Rządu Królewskiego – od 7 do 21 stycznia. Tym razem z osobną kategorią dla Kancelarii Premiera – może na stałe, może nie.

Kancelaria Premiera

 • Aktualizacja strony Rządu[1];
 • Bieżące wysyłanie maili powitalnych do nowych obywateli;

1 – Część dot. MSZ została zaktualizowana przez WiceMSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • Bieżaca praca w Komitecie Spraw Zagranicznych.
 • Kontynuacja rozmów z Mandragoratem Wandystanu nt. zacieśnienia stosunków.
 • Prace przygotowawcze ws. weryfikacji umów łączących Dreamland z państwami de facto upadłymi
 • Przygotowanie materiałów pomocniczych (m.in. wzór papeterii dyplomatycznej)

Sprawy realizowane/współrealizowane przez Wiceministra: 1 – 3

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Prace legislacyjne nad ustawą o funkcjonowaniu formacji zbrojnych;
 • Prace legislacyjne nad aktem prawnym ws. funduszu gospodarczego;
 • Bieżące zadania resortu (uzupełnianie Bazy Prawnej, wypłata wynagrodzeń)

Sprawy realizowane/współrealizowane przez Wiceministra: 2

Ministerstwo Kultury

 • DAR – pierwsza audycja, przygotowanie kolejnych;
 • Prace legislacyjne ws. reorganizacji instytucji kulturalnych (Uniwersytet Królewski, Biblioteka św. Róży)