Raport z prac Rządu Królewskiego (21.01-21.02.2018)

Towarzysze,

Z uwagi na urlop Premiera (w dn. 7-13 lutego) oraz szereg realnych obciążeń raport obejmuje okres całego miesiąca – od 21 stycznia do 21 lutego.

Kancelaria Premiera

 1. Aktualizacje strony Rządu;
 2. Bieżące wysyłanie maili powitalnych do nowych obywateli;

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 1. Bieżąca praca w Komitecie Spraw Zagranicznych.
 2. Kontynuacja rozmów z Mandragoratem Wandystanu nt. zacieśnienia stosunków.
 3. Prowadzenie rozmów i korespondencji dyplomatycznej z szeregiem państw (m.in. Austro-Węgry, Leblandia, Sarmacja, Winkulia).
 4. Przygotowanie projektu postanowienia królewskiego ws. wypowiedzenia umów międzynarodowych;
 5. Odnowienie i rozbudowa poradnika dla kandydatów na ambasadora

Sprawy realizowane/współrealizowane przez Wiceministra: 1, 4

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 1. Prace legislacyjne nad ustawą o funkcjonowaniu formacji zbrojnych (przedstawiona PK 24 stycznia br.);
 2. Praca w Prokuraturze, w szczególności w zakresie tzw. sprawy Karbiaka (zbieranie materiałów i dowodów, przygotowywanie aktów oskarżenia i wystąpień w Sądzie).
 3. Bieżące zadania resortu (uzupełnianie Bazy Prawnej, wypłata wynagrodzeń)

Sprawy realizowane/współrealizowane przez Wiceministra: —

Ministerstwo Kultury
(odwołanie ministra w dn. 18 lutego, Premier przejął funkcję p.o. Ministra)

 1. Połączenie Uniwersytetu Królewskiego, Biblioteki Św. Róży i Czytelni Królewskiej w jedną instytucję, powołanie rektora;