Exposé Premier Fabioli de Willibald – 23.06.2013

Premier Rządu Królewskiego Fabiola de Willibald wygłosiła swoje expose w dniu 23 czerwca 2013 roku w Izbie Poselskiej XXI kadencji.


Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,
Szanowni Marszałkowie
Szanowni Posłowie,
Wasze Ekscelencje!
Drodzy Poddani Jego Królewskiej Mości!

Minął już tydzień od kiedy powierzono mi funkcję Premiera Rządu Królewskiego. Muszę przyznać, że do ostatniej chwili miałam wątpliwości czy dam radę podołać tak ogromnej odpowiedzialności, jednak ciepłe słowo i rady uzyskane od moich przyjaciół dodały mi pewności siebie i wiary w to, że nowe obowiązki uda mi się dobrze wypełnić.

W ostatnim tygodniu zaprezentowany został nowy skład Rządu Królewskiego. Ministrem Spraw Wewnętrznych został Dino von Djokić, a podległe mu działy to sprawiedliwość, obywatelstwo, budżet, gospodarka oraz mienie Królestwa. Sprawami zagranicznymi zajmie się Kryspin van Buuren. Politykę informacyjną Rządu oraz promocję Królestwa powierzyłam pieczy sir Siergiusza Asketila. Sprawami związane z resortem Kultury i Nauki postanowiłam zająć się osobiście. Wspólnymi siłami chcemy pracować dla dobra naszego Królestwa. Aby ten cel osiągnąć musimy patrzeć na swoje siły realistycznie. Zostało nam niecałe pół kadencji na zrealizowanie planów, dlatego nie mogą one być zbyt rozbudowane czy czasochłonne. Na tyle na ile potrafimy, postaramy się kontynuować dzieło poprzedniego rządu, jednak mamy też własne projekty.

Jakiś czas temu Prezes Sądu Królewskiego, JKW Edward Artur, wystąpił przed Izbą Poselską proponując wprowadzenie zmian w systemie prawnym. Razem z Ministrem Spraw Wewnętrznych postanowiliśmy zaprojektować dwie z proponowanych zmian (majątek osób ustałych oraz opłaty sądowe w sądownictwie powszechnym). Równocześnie JE Dino von Djokić wspierać będzie nowych mieszkańców w zaaklimatyzowaniu się w Dreamlandzie.

Trudnym zadaniem jest objęcie teki Ministra Spraw Zagranicznych po Simonie McMelkorze, zwłaszcza, że do końca kadencji pozostał nieco ponad miesiąc. Plany nowego Ministra, JE Kryspina van Buurena obejmują m.in. zadbanie o stronę MSZ, działania na rzecz rozwoju Mikronacyjnego Forum Kartograficznego, zweryfikowanie zawartych dotychczas zobowiązań międzynarodowych, kontynuowanie działań w celu restytucji Wspólnoty Korony Ebruzów. JE był ostatnim przewodniczącym Organizacji Polskich Mikronacji i planuje zabezpieczyć jego dorobek, tworząc Muzeum OPM we współpracy z byłymi Członkami Organizacji.

Celem Ministra Promocji i Informacji jest kontynuowanie promocji Królestwa zaplanowanej za rządów Premiera McMelkora. Należy jednak te działania przyspieszyć. Przed nami stoi realna szansa na posiadanie systemu gospodarczego, nadszedł więc czas, aby aktywniej i bardziej zdecydowanie zawalczyć o nowych obywateli. Chciałabym też, aby działania rządu były bardziej przejrzyste dla obywateli Dreamlandu, a informacje łatwo dostępne.

Działaniami związanymi z Kulturą i Nauką postanowiłam zająć się osobiście. Jednym z powodów jest znany powszechnie fakt, iż działałam już wcześniej w Królestwie. Chciałabym kultywować stare tradycje. Sposobem na to będzie przywrócenie świetności przynajmniej części instytucji federalnych. W tym momencie w trakcie budowy jest nowa strona Biblioteki św. Róży, a także odnawiana jest strona Galerii Królewskiej. Są to dwa konkretne kroki podjęte w kierunku przywrócenia instytucjom kulturalnym w Dreamlandzie dawnej świetności. Chciałabym również w porozumieniu z dreamlandzkimi szkołami wyższymi utworzyć nowy fundusz stypendialny za osiągnięcia naukowe.

(-) Fabiola de Willibald