Exposé Premiera Siergiusza Asketila – 22.08.2013

Premier Rządu Królewskiego Siergiusz baron Asketil wygłosił exposé w dniu 22 sierpnia 2013 roku w Izbie Poselskiej XXII kadencji.


Wasza Królewska Mość!
Wysoka Izbo!
Dreamlandczycy!

Staję tu dziś, przed Waszą Królewską Mością, Wysoką Izbą i Narodem Dreamlandzkim, by zaprezentować plan działania Rządu Królewskiego na najbliższe miesiące. Bywały chwile lepsze i gorsze, cięższe i łatwiejsze, ale liczę na to, że przy wsparciu Społeczeństwa najbliższy czas przeminie w tonie reform, rozwoju i zmian w pozytywnym kierunku.

Rząd – choć składający się jedynie z trzech osób – ma konkretne plany.

Ministrem Spraw Wewnętrznych, a od dnia dzisiejszego także Wicepremierem, został Daniel markiz von Witt, który zobowiązał się:

  1. wspomóc KSI w uporządkowaniu systemów głównych i zadbać o ich prawne uregulowanie;
  2. wspomóc posłów Izby Poselskiej oraz Królewskie Służby Informatyczne w pracy nad nowymi regulacjami prawnymi i technicznymi dotyczącymi obywatelstwa;
  3. ostatecznie uregulować sprawy spadkowe oraz kompletnie przeprowadzić wszystkie postępowania;
  4. uruchomić biuletyn „Obywatel praworządny” edukujący obywateli w materii poznawania i przestrzegania prawa;
  5. promować prywatną przedsiębiorczość, głównie przy pomocy Funduszu Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych, ale i innych rozwiązań;
  6. podjąć debatę nad projektem podatku majątkowego od tzw. „nieaktywnej akumulacji”;
  7. podjąć przygotowania do nowego okresu budżetowego (2014) oraz sprawnej realizacji bieżących ustaw budżetowych.

Ministerstwo podlegające Jego Miłości Danielowi markizowi von Wittowi rozpoczęło przebudowę swojego serwisu internetowego kierując jego rozbudowę w stronę kompleksowego portalu, szczególnie dla nowych obywateli, umożliwiającego poruszanie się w jednym miejscu między sprawami prowadzonymi w ramach różnorodnych działów administracji podległych MSW.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – którym zarządzam osobiście – stanie przed wyzwaniem odbudowy Wspólnoty Korony Ebruzów, głównie pod względem instytucjonalno-prawnym i zadaniowym w materii polityki zagranicznej. Celem obecnej kadencji będzie również rozwój współpracy z państwami ważnymi dla dreamlandzkiej dyplomacji. Pozwolę sobie wymienić między innymi Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu, Trizondal, Królestwo Nordii, Księstwo Sarmacji, Wielkie Księstwo Solardii, Federację Al Rajn, Królestwo Surmeńskie, Królestwo Scholandii, Triumwirat Erboki, czy też Państwo Kościelne Rotria. Nie powinniśmy się jednak ograniczać – lista państw jest otwarta, nie zamykajmy jej przed innymi. Dreamlandzka dyplomacja zajmie się również sprawami umów granicznych (Dreamland-Elderland-Aralia, oraz granice z Sarmacją). Oczkiem w głowie – całego rządu – będzie jednak plan zorganizowania zebrania dyplomatów z wszystkich państw Moreniki, które miałoby na celu rozwój kontynentu. To, jako główny priorytet zostanie szczegółowo zaprezentowany w najbliższym czasie.

Ministerstwo Kultury i Nauki poprowadzi Martin Schlesinger-Asketil, który jako wiceminister w poprzedniej kadencji zaprezentował się ze strony aktywności, oraz kreatywności. To ministerstwo nie będzie takie samo jak jakiekolwiek poprzednie z podobną nazwą – dołączone zostały resorty promocji i informacji, którymi również zajmie się Pan Minister. Priorytetami dla tegoż ministerstwa będzie aktywna polityka promocyjna – w świecie internetowym, jak i realnym – oraz zapełnienie wakatów na stanowiskach podległych MKiN. Regularnie wydawany będzie Biuletyn Rządu Królewskiego. W dużej części działalność będzie kontynuacją poprzedniej kadencji.

Rząd ten i Ministrowie – znani dla ogółu społeczeństwa – dołoży wszelkich starań by plan w całości zrealizować. Nie jest to rzecz prosta, gdyż postawiliśmy przed sobą wiele wyzwań. Wierzę jednak, że nie zawiedziemy Was, Dreamlandczyków.

Jego Miłość Conrad markiz Darosareier-Stattoerr rzekł niegdyś „Nie zawsze mamy takie samo zdanie, ale to, co nas łączy, to chęć zmian i chęć budowy czegoś lepszego”, niechaj będzie to motto – nie tylko Rządu Królewskiego – na najbliższe miesiące.

Dziękuję!

(-) Siergiusz baron Asketil
Premier Rządu Królewskiego