Exposé Premiera Martina Schlesingera-Asketila – 22.03.2014

Premier Rządu Królewskiego Martin Schlesinger-Asketil wygłosił exposé w Izbie Poselskiej XXIII kadencji dnia 22 marca 2014 roku.


Wasza Królewska Mość,
Wasza Miłość, Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Pragnę podziękować Wam za zaufanie okazane poprzez powierzenie mi misji kierowania pracami zrekonstruowanego Rządu Królewskiego. Dołożę wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieść i aby mnie i ministrom mojego gabinetu spełnić nadzieje pokładane w rządzie od początku tej kadencji Izby.

Poważnym problemem Królestwa jest brak zainteresowania pozostaniem u przybywających do nas nowicjuszy. Trwające już prace nad nową, „socjalną” stroną Dreamlandu są ze wszech miar słuszne i rząd pod moim przewodnictwem będzie je wspierać. Ponadto, aby wyjść naprzeciw temu problemowi, przebudujemy tutorial, który w obecnym kształcie jest nieprzydatną przeciętnemu internaucie instrukcją obsługi formularza rejestracji i forum dyskusyjnego. Zamiast tego będzie dostarczał informacji o koncepcie mikronacji, strukturze Królestwa oraz sposobach rozpoczęcia kariery w naszym państwie.

Przyciągnięciem do Dreamlandu osób, które będą korzystać z tutoriala, zajmie się resort promocji i informacji, który objąłem osobiście. Priorytetem tego ministerstwa będzie jednak polityka informacyjna, która była słabym punktem dwóch poprzednich gabinetów. Rząd będzie utrzymywał regularny kontakt z opinią publiczną, informując na bieżąco o swoich posunięciach za pośrednictwem forum dyskusyjnego. Również aktualność serwisów rządowych będzie dla mnie ważna.

Minister Spraw Wewnętrznych Conrad markiz Darosareier-Stattoerr zajmie się regulacją opłat systemowych w systemie gospodarczym Ataman, a także adaptacją prawa dreamlandzkiego do nowego sposobu składania wniosków urzędowych.

Zapowiadana na początku tej kadencji Izby reforma prawa karnego będzie głównym zadaniem Ministra Sprawiedliwości, króla seniora Edwarda Artura.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z Dinem baronem von Djokić-Kriegiem na czele sfinalizuje program aktywizacji dreamlandzkiej polityki zagranicznej poprzez obsadzenie stanowisk ambasadorskich w najaktywniejszych krajach spośród naszych partnerów. Przykładać wagę będziemy do współpracy z Księstwem Sarmacji, Królestwem Surmeńskim, Królestwem Nordii oraz znajdującymi się naturalnie w sferze naszych zainteresowań państwami Moreniki. Ważna dla rządu jest również współpraca z dependencjami Korony Dreamlandzkiej – Królestwem Elderlandu i Triumwiratem Erboki. Kolejnym zadaniem MSZ będzie promocja systemu gospodarczego Ataman na arenie międzynarodowej. Jesteśmy przekonani, że standaryzacja używanych w mikroświecie rozwiązań informatycznych przyczyni się do ułatwienia współpracy i handlu międzynarodowego.

Organizacje międzynarodowe, do których przynależy Królestwo – Wspólnota Korony Ebruzów i Mikronacyjne Forum Kartograficzne – również znajdują się w kręgu naszych zainteresowań. Będziemy dążyli do maksymalizacji korzyści płynących dla krajów współpracujących w ich ramach, szczególnie w kontekście prezydencji Dreamlandu w MFK.

Prace Ministra Spraw Obywatelskich, Krzysztofa markiza Jazłowieckiego, będą miały charakter głównie administracyjny – resort ten przejął niedawno od sądów odpowiedzialność za postępowania w sprawie zmiany nazwiska.

Ministerstwo Kultury i Nauki pod przewodnictwem działającej niestrudzenie na rzecz dreamlandzkiej kultury Fabioli hrabiny de Willibald będzie kontynuować dotychczasowe prace. Choć najwięcej życia jest w mikronacyjnej polityce, to nie można przecenić roli kultury i nauki, oferujących naszym mieszkańcom możliwość realizacji swoich pasji i dzielenia się nimi z innymi.

Dzisiejsze moje wystąpienie jest owocem współpracy między Partią Burżuazyjną a Radykalnym Centrum, nawiązanej mimo dzielących te ugrupowania różnic poglądowych. Mam nadzieję, że tak samo będziemy my, wszyscy Dreamlandczycy, będziemy współpracować, aby uczynić naszą wspólną zabawę jeszcze bardziej atrakcyjną.

(-) Martin wicehrabia Schlesinger-Asketil
Premier Rządu Królewskiego